ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
Αθήνα,    31/1/2024
Αρ. Πρωτ.:35
                                                                                                                 
              ΠΡΟΣ:
Α. Διοικητικό Συμβούλιο ΒΧΜ
 1. κ. Γιώργος Πανέτσος, Πρόεδρος
 2. κ. Ναταλία Πούλου, Αντιπρόεδρος
3. κ. Νέλλος Κανελλόπουλος
 4. κ. Μιχάλης Μαδένης
 5. π. Θωμάς Συνοδινός
 6. κ. Μαρία Μερτζάνη
 7. κ. Κρυσταλλία Μαντζανά
Β.  Γενική Διευθύντρια ΒΧΜ
 κ. Αικατερίνη – Μαρία – Ρόζα Δελλαπόρτα
ΚΟΙΝ:
Α. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
B.  Διεύθυνση Εποπτευόμενων Φορέων, Χορηγιών και Δωρεών Τομέα Πολιτισμού
                                                                                
ΘΕΜΑ: Υπενθυμιστικό έγγραφο σχετικά με την καθαριότητα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Σε συνέχεια του από 20.12. 2024 εγγράφου μας που αφορά στο θέμα, για το οποίο ουδέποτε μας απαντήσατε και δεδομένου ότι, όπως έχουμε ενημερωθεί,  το πρόβλημα της καθαριότητας στο ΒΧΜ παραμένει άλυτο, είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε για να ρωτήσουμε σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ως αρμόδιοι για τη διοίκηση του μουσείου ώστε οι χώροι του, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας (γραφείων και τουαλετών), να καθαρίζονται τακτικά και οι υπάλληλοι να εργάζονται σε συνθήκες υγιεινής, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 
 
Όπως πληροφορούμαστε από τα μέλη μας, αλλά και μετά από σχετική έρευνα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εξακολουθεί να μην υπάρχει σύμβαση με συνεργείο καθαρισμού για το τρέχον έτος, όπως συνέβη και το 2023 ενώ για να επιλυθεί προχείρως το πρόβλημα μία υπάλληλος του Μουσείου αναλαμβάνει το έργο της καθαριότητας των εκθεσιακών χώρων μαζί με τους χώρους εργασίας ενός μεγάλου μουσείου. 
 
Τέλος παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν και με ποίου είδους σύμβαση εργάστηκε μία υπάλληλος καθαριότητας ιδιωτικού συνεργείου για δύο εβδομάδες στην αρχή του τρέχοντος έτους (έως την Παρασκευή 12.1.2024).
 
 
Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ)
Ο Πρόεδρος
 
Κωνσταντίνος Πασχαλίδης
 
Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής Στερεάς και Νήσων
 
Ο Πρόεδρος
 
Δέδες Λιώνης
 
Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων (ΠΕΣΑ)
 
Ο Πρόεδρος
 
Ιωάννης Βερροιόπουλος
 
Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Πτυχιούχων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΑΣΥΠΑΤΕ)
 
Ο Πρόεδρος
 
Νίκος Τότσιος