Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα, οι αρχαιολόγοι εξακολουθούν να μετακινούνται για τις υπηρεσιακές ανάγκες ιδία δαπάνη δανείζοντας ουσιαστικά το κράτος από τον γλίσχρο μισθό των 1200-1300 €

Προς 1. τον Υπουργό Πολιτισμού κ. Μιχάλη Λιάπη, 2. τον Γενικό Γραμματέα κ. Θεόδωρο Δραβίλλα, 3. την Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων κ. Β. Βασιλοπούλου Κοιν.: Προς όλα τα μέλη του ΣΕΑ

Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα, οι αρχαιολόγοι εξακολουθούν να μετακινούνται για τις υπηρεσιακές ανάγκες ιδία δαπάνη δανείζοντας ουσιαστικά το κράτος από τον γλίσχρο μισθό των 1200-1300 €. Οι σχετικές αποζημιώσεις δεν έχουν ακόμη καταβληθεί, με αποτέλεσμα οι αρχαιολόγοι να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υπηρεσιακές ανάγκες, τις οποίες αδυνατούν πλέον να καλύπτουν με προσωπικά τους έξοδα.

Με αφορμή την πρόσκληση για το συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου με θέμα την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, παρακαλούμε να μάς γνωρίσετε πότε θα καταβληθούν τα οφειλόμενα και κατά πόσον θα καλυφθεί η δαπάνη μετακίνησης στην Αθήνα, προκειμένου οι συνάδελφοι να είναι σε θέση να παραστούν και να παρακολουθήσουν το συνέδριο.

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Αθανασούλης

Η Αν. Γενική Γραμματέας

Μάγια Κόμβου