Την προηγούμενη εβδομάδα έξι ελεγκτές του Σώματος Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης ήρθαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με εντολή να ελέγξουν «τη διαδικασία υπαγωγής στο ΠΔ 164/2004» για όλο το Υπουργείο και τα νομικά πρόσωπα που αυτό εποπτεύει.

Προς Όλα τα μέλη του ΣΕΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

Την προηγούμενη εβδομάδα έξι ελεγκτές του Σώματος Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης ήρθαν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με εντολή να ελέγξουν «τη διαδικασία υπαγωγής στο ΠΔ 164/2004» για όλο το Υπουργείο και τα νομικά πρόσωπα που αυτό εποπτεύει.

Αφορμή –αλλά όχι αιτία– αποτέλεσε σειρά καταγγελιών, επώνυμων και ανώνυμων.

Κατά το έτος 2010 υπήρξαν δύο επώνυμες καταγγελίες που αφορούσαν «παρατυπίες» κατά τη μετατροπή της σύμβασης σε ΙΔΑΧ 33 εργαζομένων που κατονομάζονταν (διαφόρων ειδικοτήτων μη επιστημονικού προσωπικού). Με αφορμή τις καταγγελίες αυτές, ξεκίνησε έρευνα τόσο εντός του Υπουργείου Πολιτισμού (δύο ΕΔΕ), όσο και από τη δικαιοσύνη (η μία υπόθεση διερευνάται από τον Εισαγγελέα και για την άλλη αναμένεται απόφαση δικαστηρίου). Οι υποθέσεις αυτές είναι, επίσης, σε διαδικασία επαναξιολόγησης από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και τον ΑΣΕΠ. Οι ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, διερεύνησαν τους φακέλους των υπαλλήλων αυτών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αναμένεται η έκδοση πορίσματος.

Εν συνεχεία, όμως, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. προχώρησε στον έλεγχο και ανώνυμων καταγγελιών, μία εκ των οποίων (η οποία εστάλη το Σεπτέμβριο ταυτόχρονα στον Υπουργό Πολιτισμού και στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) αναφερόταν και σε συναδέλφους αρχαιολόγους με ισχυρισμούς που έχουν απαντηθεί από το παρελθόν τόσο από τον ΑΣΕΠ όσο και από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και το ΥΔΜΗΔ. Η πρακτική των ανώνυμων καταγγελιών είναι για μας απαράδεκτη, δεν χωρεί ανάμεσα σε συναδέλφους και οφείλει να σταματήσει. Δεν είναι δυνατόν να λοιδορούνται συνάδελφοι με αναφορές (ούτε καν συγκεκριμένα στοιχεία) κάποιου «ανώνυμου» καταγγέλλοντος.

 

Με αφορμή τα παραπάνω, το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. προχώρησε σε μια απαράδεκτη ενέργεια: ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Παρασκευάς Νομικός έδωσε εντολή στους 6 ελεγκτές να ελέγξουν συνολικά τη διαδικασία, δηλ. όλους τους φακέλους των 2.707 υπαλλήλων των οποίων οι συμβάσεις μετατράπηκαν σε ΙΔΑΧ με τη διαδικασία του ΠΔ 164/2004 στον τομέα του πολιτισμού. Η ενέργεια αυτή θέτει σε μια ιδιότυπη «εργασιακή ομηρία» το 45% των υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ!

 

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων αντέδρασε άμεσα:

1. Πραγματοποίησε, από κοινού με πρωτοβάθμια σωματεία, συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κο Π. Παναγιωτόπουλο, στον οποίο εξήγησε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από το ΥΠΠΟ και τον ΑΣΕΠ προκειμένου να υπαχθούν στο ΠΔ 164/2004 οι διαφορετικές συμβάσεις και εργασιακές εντάξεις των συμβασιούχων του ΥΠΠΟ, το οποίο για πολλά χρόνια πρωτοστατούσε στην κάλυψη των αναγκών του αποκλειστικά από έκτακτο προσωπικό και δεν προχωρούσε σε τακτικές προσλήψεις. Εξηγήσαμε επίσης τον κίνδυνο για τη λειτουργία του Υπουργείου τόσο από αυτή καθεαυτή τη διεξαγωγή μιας τέτοιας απαράδεκτης «έρευνας», όσο και από τυχόν προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν τυχόν «πορίσματά» της για απολύσεις εργαζομένων.

2. Συμμετείχαμε στην απεργία που προκήρυξε η ΠΟΕ ΥΠΠΟ και τα πρωτοβάθμια σωματεία στις 5 & 6 Δεκεμβρίου.

3. Στις 5 Δεκεμβρίου, μαζί με την ΠΟΕ ΥΠΠΟ και άλλα σωματεία, συναντηθήκαμε με τους ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και τους εξηγήσαμε τις ιδιαιτερότητες του Υπουργείου Πολιτισμού και τους λόγους που οδήγησαν σε διαδοχικές αποφάσεις του ΑΣΕΠ που ενέτασσαν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 164/2004 τις ποικίλες συμβάσεις ή προϋπηρεσίες που υπέκρυπταν εργασία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία (εργολάβοι και ιδιωτικά ή μεγάλα δημόσια έργα, ερευνητικά προγράμματα και φορείς, Σύλλογοι Φίλων Μουσείων, ΤΔΠΕΑΕ, ΟΑΝΜΑ κ.λπ.). Με πρωτοβουλία του ΣΕΑ, θα κατατεθεί αναλυτικό υπόμνημα στους ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για τα θέματα αυτά.

4. Στις 6 Δεκεμβρίου, μέλη του ΔΣ του ΣΕΑ συμμετείχαν σε συνάντηση της ΠΟΕ ΥΠΠΟ με τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Π. Νομικό για το ίδιο θέμα.

 

Από τις παραπάνω συναντήσεις, έγινε σαφές ότι ο έλεγχος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δεν εντοπίζει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, λόγω καταγγελιών ή άλλης αιτίας, αλλά επεκτείνεται στους 2.707 συναδέλφους ΙΔΑΧ που υπήχθησαν στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004. Ως εκ τούτου, δεν προσδιορίζεται ούτε ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει ο έλεγχος, ούτε ο χρόνος που θα χρειαστεί προκειμένου να ολοκληρωθεί. Αντιθέτως, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι υπάρχει διάθεση να «επανερμηνευτούν» τόσο οι διατάξεις του ΠΔ 164/2004, όσο και οι αποφάσεις του ΑΣΕΠ και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με «περιοριστικό» πνεύμα.

 

Με τις ενέργειες αυτές:

  • Αμφισβητείται το ίδιο το ΑΣΕΠ που επόπτευσε τη διαδικασία ως ανεξάρτητη αρχή, γνωμοδότησε σε φάσεις της, εξέτασε τους ατομικούς φακέλους και εξέδωσε αποφάσεις.

  • Στοχοποιούνται οι συνάδελφοι ΙΔΑΧ, που μετά από χρόνια ομηρίας ως συμβασιούχοι τώρα κινδυνεύουν με νέο ομηρία ως «δυνάμει απολυμένοι».

  • Στοχοποιούνται επίσης τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και αμφισβητούνται ευθέως οι Διευθυντές που βεβαίωσαν την προϋπηρεσία των συναδέλφων, καθώς είναι σαφές ότι οι βεβαιώσεις αυτές αντιμετωπίζονται με καχυποψία. Το ίδιο βιώνουμε άλλωστε σε πλειάδα άλλων περιπτώσεων το τελευταίο διάστημα, με χαρακτηριστική περίπτωση τις βεβαιώσεις των Προϊστάμενων για οδοιπορικά συναδέλφων, οι οποίες δεν θεωρούνται «επαρκείς» από τις ΥΔΕ!

  • Στοχοποιείται τελικά το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς είναι σαφές ότι αντιμετωπίζεται ως «χώρος παρατυπιών», ενώ μπαίνει στο στόχαστρο το 45% των υπαλλήλων του.

 

Όπως είχε και τότε καταγγείλει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, το ΠΔ 164/2004 ήταν εξαρχής άδικο και περιοριστικό, αφού συνάδελφοι με πολυετή προϋπηρεσία κινδύνευσαν να μείνουν ή και –δυστυχώς– έμειναν εκτός της ρύθμισης, καθώς αυτή αφορούσε αποκλειστικά το χρονικό διάστημα 2002-2004. Με τις κινητοποιήσεις των εκτάκτων συναδέλφων και τη συνδρομή των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και κυρίως του ΑΣΕΠ, τελικά συμπεριελήφθησαν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 164 περισσότερες κατηγορίες συμβασιούχων, που κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισμού. Δυστυχώς, σήμερα φαίνεται για άλλη μια φορά ποιος ήταν πραγματικός σκοπός της «περιορισμένης ρύθμισης»: να μπορούν να κρατούν σε ομηρία τους συναδέλφους εκφοβίζοντάς τους με διαφορετικές «ερμηνείες» της ρύθμισης, που –στο νέο πολιτικό και νομικό περιβάλλον– μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε απολύσεις.

 

Η πρόσφατη εμπειρία από τον έλεγχο της καρτοσήμανσης από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. άλλωστε, μας κάνει πολύ καχύποπτους για τη χρησιμότητα και τη σκοπιμότητα αυτών των ελέγχων. Παρότι οι ελεγκτές βρήκαν όλους τους συναδέλφους στα γραφεία τους, παρότι είχαν στα χέρια τους αποδείξεις ότι το σύστημα καρτοσήμανσης δεν λειτουργούσε σωστά, ότι προϊστάμενοι και υπάλληλοι δεν είχαν πρόσβαση στα στοιχεία και ότι υπήρχαν ελλείψεις στην ενημέρωση των αδειών, προχώρησαν στην έκδοση πορίσματος που πρότεινε την παραπομπή 120 υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας στο πειθαρχικό για «μη τήρηση ωραρίου»! Αντί να «συλληφθούν οι κοπανατζήδες», όπως ήταν υποτίθεται ο στόχος του ελέγχου, βρέθηκαν στο στόχαστρο οι συνάδελφοι που ουσιαστικά στηρίζουν τη λειτουργία όλου του Υπουργείου, μεταξύ αυτών Τμηματάρχες και η Γραμματεία του ΚΑΣ! Αντί να «βελτιωθεί η λειτουργία του Υπουργείου», όπως μας έλεγαν, βρέθηκαν συνάδελφοι επί μήνες εγκλωβισμένοι στην προσπάθεια να αποδείξουν τα αυτονόητα, σε βάρος βέβαια της πραγματικής εργασίας τους.

 

Είναι προφανές ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., Ειδική Γραμματεία που υπάγεται στο ΥΔΜΗΔ, ενεργεί κάτω από πολιτικές εντολές για την κατασκευή «υποψηφίων προς απόλυση», προκειμένου να βρεθούν οι 15.000 απολύσεις που έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση για τα έτη 2013-2014. Δεν εξηγείται διαφορετικά για ποιο λόγο ο έλεγχος δεν περιορίζεται σε εκείνους τους φακέλους για τους οποίους υπάρχουν ονομαστικές καταγγελίες, αλλά επεκτείνεται σε όλους. Γνωρίζουμε εδώ και καιρό πού οδηγούν οι πολιτικές που πρώτα αποφασίζουν τον αριθμό των απολύσεων και μετά προσπαθούν να «προσαρμόσουν» είτε τις αξιολογήσεις, είτε τους Οργανισμούς, είτε τους ελέγχους, στην όποια προειλημμένη απόφαση. Μετά το ΥΠΠΟΑ, άλλωστε, σειρά θα πάρει ο υπόλοιπος δημόσιος τομέας και οι ΟΤΑ, ώστε τελικά να συμπληρωθεί το νούμερο των απολύσεων που περιγράφεται στα διαδοχικά Μνημόνια.

 

Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η απαξίωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του έργου της. Οι προθέσεις φάνηκαν ξεκάθαρα ακόμη και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, κατά την οποία ο Υπουργός Ανάπτυξης κος Κ. Χατζηδάκης πανηγύρισε ότι «το νέο πλαίσιο για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις προβλέπει Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή», για την οποία ανήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης κος Ν. Μηταράκης ότι «αυτήν την εβδομάδα ξεκινά στο Υπουργείο Ανάπτυξης η λειτουργία της». Από τα πλέον επίσημα χείλη, λοιπόν, ξεκαθαρίζεται ότι το πλαίσιο του Ν.4146/2013, που συνέστησε Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων (με Τμήμα Αρχαιολογικών Αδειοτήσεων!) στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα αντικαταστήσει, όσον αφορά τα μεγάλα έργα, το έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, αλλά και άλλων συναρμόδιων Υπηρεσιών (Δασαρχεία, Πολεοδομία, Τμήμα Αιγιαλού κ.λπ.). Έτσι εξηγείται και η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για «μείωση έως 50%» των αρχαιολογικών ανασκαφών στα μεγάλα έργα!

Τα παραπάνω είναι ένα μικρό μόνο δείγμα των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους προωθείται η απαξίωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και συνολικά του πολιτισμού, σημάδια της οποίας βιώνουμε καθημερινά στις Υπηρεσίες. Το χτύπημα στην καρδιά της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, όμως, θα έρθει με την επίθεση στους ίδιους τους εργαζόμενους. Γιατί, παρά τα πλήγματα που έχουμε δεχτεί, με όλες μας τις δυνάμεις προσπαθούμε να κρατήσουμε όρθια την Αρχαιολογική Υπηρεσία, το επιστημονικό της έργο, το κύρος της, το ρόλο της στην προστασία των αρχαιοτήτων και τη συμβολή της στην τοπική ανάπτυξη. Επιδιώξεις, δηλαδή, που δεν χωρούν στη λογική του «επιτελικού κράτους» που θα κάνει απλώς τον διεκπεραιωτή στις συμβάσεις με ιδιώτες εργολάβους (για την προβολή, τη φύλαξη, την καθαριότητα, τα πωλητήρια των αρχαιολογικών χώρων και των Μουσείων κ.ά.).

 

Μια πρόγευση πήραμε με τις άδικες και χωρίς καμία λογική «προσυνταξιοδοτικές διαθεσιμότητες» του Ν. 4024/11 και με τις «διαθεσιμότητες» του Ν. 4172/2013. Όμως, όλες αυτές οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης καταρρέουν η μία μετά την άλλη μετά από προσφυγές στα δικαστήρια και το ΣτΕ. Η εφεδρεία κρίθηκε –έστω και εκ τω υστέρων– αντισυνταγματική. Μέχρι στιγμής, η συντριπτική πλειονότητα των «διαθέσιμων» του Ν. 4172/13, από τα Υπουργεία που προηγήθηκαν του δικού μας, έχουν επιστρέψει στην εργασία τους με ασφαλιστικά μέτρα.

Αφού λοιπόν ούτε οι διαθεσιμότητες, ούτε τα υποτιθέμενα «πλαστά πτυχία» (για τον εντοπισμό των οποίων έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν από συναδέλφους, με εμπειρία δεκαετιών και αναγνωρισμένο διεθνώς επιστημονικό έργο, τα πρωτότυπα πτυχία ξένων γλωσσών, ακόμη κι αν αυτά είχαν εκδοθεί και κατατεθεί στο Υπουργείο προ τριαντακονταετίας!), ούτε οι υποτιθέμενες «αξιολογήσεις δομών» που θα εντόπιζαν δήθεν «πλεονάζον προσωπικό» δεν έχουν καταφέρει να οδηγήσουν σε απολύσεις, η κυβέρνηση προχωρά στο νέο σχέδιο: στοχοποιεί τους εργαζόμενους ΙΔΑΧ, με σκοπό να προχωρήσει σε ατομικές απολύσεις, τις οποίες θα παρουσιάσει στην κοινωνία ως «δικαιολογημένες» γιατί οι συγκεκριμένοι δήθεν «δεν ενέπιπταν στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004» και ως αποτέλεσμα όχι της πολιτικής της, αλλά του «αντικειμενικού ελέγχου» που διενήργησε το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

 

Οι αρχαιολόγοι και οι επιστήμονες του ΥΠΠΟ, με τόσα χρόνια προσφοράς, μετά από αποφάσεις του ΑΣΕΠ, με αναγνωρισμένο έργο, δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα στους καταστροφείς του δημόσιου τομέα. Δεν έχουμε τίποτε να αποδείξουμε στους ίδιους που επί χρόνια, αντί να κάνουν τακτικές προσλήψεις, κρατούσαν όμηρους τους εργαζόμενους ως συμβασιούχους και σήμερα θέλουν να τους έχουν ξανά όμηρους. Δεν έχουμε τίποτα να αποδείξουμε σε αυτούς που παλαιότερα προσπαθούσαν να συντηρήσουν ένα πελατειακό κράτος με την υπόσχεση της «πρόσληψης» και τώρα προσπαθούν να το συντηρήσουν μέσω των «ειδικών ρυθμίσεων» και των υποσχέσεων για «μη απόλυση». Δεν έχουμε τίποτε να συζητήσουμε με μια κυβέρνηση που καθημερινά παρανομεί παραβιάζοντας το Σύνταγμα, καταργώντας τη μονιμότητα, διαλύοντας τον κοινωνικό ιστό.

 

Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά όλους μας. Δεν είναι ένα θέμα είτε των συναδέλφων αορίστου χρόνου, είτε όσων ενεπλάκησαν στη διαδικασία (μέλη συμβουλίων Προϊστάμενοι κ.λπ.). Το θέμα αυτό άπτεται της συνέχειας της ίδιας της ύπαρξης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε μια περίοδο που δεν χωρά καμία χαμένη θέση εργασίας στον πολιτισμό.

Για τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε εξαιρετικά κρίσιμο να σταθούμε ενωμένοι και να αντιδράσουμε άμεσα απέναντι σε αυτή τη νέα πρόκληση. Θα χρειαστεί ένας σημαντικός αγώνας για να αποτρέψουμε τις απολύσεις, τις νέες διαθεσιμότητες, τη συρρίκνωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με το σχεδιαζόμενο νέο Οργανόγραμμα, τις νομοθετικές ρυθμίσεις που κονιορτοποιούν τα πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κι αυτός θα πρέπει να δοθεί από όλους μας.

 

Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων θα συνεδριάσει την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου για να εκτιμήσει και να προτείνει αγωνιστικό πλαίσιο δράσης.

Καλούμε όλα τα μέλη στην ενημερωτική συνάντηση-σύσκεψη την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου στις 4 μμ στα γραφεία του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, καθώς τα θέματα είναι πολύ σοβαρά και απαιτούν την ενημέρωση και την ενεργοποίηση όλων των μελών του Συλλόγου.