ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214,
E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 Αθήνα, 12/8/2020

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων για τον διορισμό προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας
 
Τον Νοέμβριο του 2017 ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, μετά από πρόσκληση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, κατέθεσε τις απόψεις του σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών για την αντικατάσταση του ιδρυτικού νόμου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, του μοναδικού ελληνικού ερευνητικού κέντρου που δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδας, με εξαιρετικό έργο (https://www.sea.org.gr/details.php?id=724) .
   Δυστυχώς με τον νέο αυτό νόμο (Ν. 4505/2017), παρά τις μεγάλες αντιδράσεις επιστημόνων και συλλόγων, όπως και ο Σ.Ε.Α., καταργήθηκε ο ρόλος της Ακαδημίας Αθηνών στον διορισμό προέδρου του Ινστιτούτου, ο οποίος πλέον πραγματοποιείται με εισήγηση της εν πολλοίς διορισμένης Εποπτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου.
  Στην καταδίκη των καταστατικών σκοπών που αποφασίστηκε για το σεβαστό Ίδρυμα το 2017, συμβάλλει ο πρόσφατος διορισμός στη θέση του προέδρου του Ινστιτούτου, μέλους Δ.Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο τις Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Τμήματος της Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η ανάθεση της γενικής αλλά κυρίως της επιστημονικής διαχείρισης του Ιδρύματος σε επιστήμονα με αντικείμενο ανοίκειο και ασύμβατο με τους προσανατολισμούς του Ινστιτούτου (μελέτη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής ιστορίας, της φιλολογίας και της ιστορίας της τέχνης του μεσαιωνικού και πρώιμου νεότερου ελληνικού κόσμου και ιδίως της βενετοκρατίας) υποβιβάζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική ταυτότητά του και θέτει εν αμφιβόλω πλέον την δυνατότητα εποπτείας των υψηλών απαιτήσεων σπουδών των υποτρόφων και των υπολοίπων ερευνητών. Ακόμα και η, από το 2017, διεύρυνση του αντικειμένου του Ινστιτούτου, στο οποίο προστέθηκε η προαγωγή της πολιτιστικής διπλωματίας, δεν εξασφαλίζει ότι το αντικείμενο των θεολογικών/ποιμαντικών σπουδών του νέου προέδρου θα του επιτρέψει να ανταποκριθεί στον επιστημονικό και πολιτισμικό ρόλο του  Ιδρύματος. Θα πρέπει να σημειωθεί δε, ότι ο νεοδιορισμένος πρόεδρος έθεσε υποψηφιότητα για δεύτερη φορά, καθώς την πρώτη είχε απορριφθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, με το αιτιολογικό ότι δεν διέθετε τα απαιτούμενα προσόντα.
  Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων συντάσσεται με τα πολυάριθμα μέλη της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και την Ελληνική Κοινότητα της Βενετίας, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις εξελίξεις αυτές, από τις οποίες συνάγεται η ισχύς άλλων κύκλων έναντι της επιστήμης, και καταγγέλλει την υποβάθμιση και τον ευτελισμό ενός Ιδρύματος που έχει προσφέρει πολλά στην επιστημονική κοινότητα και μάλιστα σε μια πόλη όπως η Βενετία, στην οποία η παρουσία και η επίδραση του Ελληνισμού υπήρξε τεράστια.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ