ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr
 
 
 Αθήνα, 12/6/2020
 Αρ. Πρωτ.: 117
 
 Προς:
 Τα μέλη του ΣΕΑ
 
Ο ΣΕΑ για την καταβολή αποζημίωσης για απογευματινή υπερωριακή εργασία στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 
Σχετικά με την πρόσφατη Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ (ΦΕΚ1769/Β/85-2020) για την καταβολή αποζημίωσης για απογευματινή υπερωριακή εργασία στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στις κεντρικές υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ κατά  τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες θα πρέπει να καλύπτονται με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, τόσο στις Κεντρικές όσο και τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 
Πέρα από την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά την περίοδο επιβολής της εκ περιτροπής εργασίας λόγω κορωνοϊού, διαδικασία που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως οξύμωρη, τα γνωστά προβλήματα υποστελέχωσης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, δεν είναι δυνατόν να επιλύονται με προσωρινά μέτρα, όπως εν προκειμένω με την υπερωριακή απασχόληση στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε άλλες Υπηρεσίες. Πρόκειται για μια επιλογή που εγείρει ζητήματα διακριτικής μεταχείρισης υπαλλήλων, όπως και το εύλογο ερώτημα: Αλήθεια γιατί αυτή η προτίμηση στην  Κεντρική Υπηρεσία; 
 
 Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων δεν είναι αντίθετος με την καταβολή αποζημίωσης συναδέλφων για τυχόν υπερωριακή απασχόλησή τους, κάτω από συγκεκριμένες και έκτακτες συνθήκες, παράλληλα όμως θα πρέπει να υπάρξει και αντίστοιχη Απόφαση για τους συναδέλφους που υπηρετούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ, οι οποίοι πολύ συχνά, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, αναγκάζονται να εργάζονται υπερωριακά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι επίσης λίγες οι φορές που πολλοί συνάδελφοί μας επωμίζονται το οικονομικό βάρος των εκτός έδρας εξόδων, που καταβάλλονται εκ των υστέρων και συνήθως ύστερα από πολύμηνη καθυστέρηση, συχνά δε και με περικοπές.
 
Η δίκαιη, ισόνομη και χωρίς διακρίσεις αντιμετώπιση όλων των συναδέλφων για όλα εν γένει τα ζητήματα, όπως και για το συγκεκριμένο θέμα της οικονομικής αποζημίωσης όσων εργάζονται υπερωριακά, ανεξάρτητα από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, αποτελεί υποχρέωση  της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, είναι όμως και ένα από τα αιτήματα που διεκδικεί ο ΣΕΑ για όλους τους συναδέλφους και για όλες τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.
 
                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΑ,
             
                                    Η Πρόεδρος          Η Γενική Γραμματέας
                                    Σταματία Μαρκέτου     Ειρήνη Σκιαδαρέση